De Blaak & De Sijsten
Baanstatus
Open
Pin positie
2
Winter greens
Zomer greens
Qualifying
De Leij
Baanstatus
Open
Pin positie
2
Winter greens
Zomer greens
Qualifying
Par 3 baan
Baanstatus
Open
Pin positie
0
Winter greens
Zomer greens
Qualifying
> Bekijk volledig rapport
07-06-2016

Birdwatching day

Golf en birdies; birdwatching 2016
 
Golf en birdies dat weten we allemaal, horen bij elkaar. Daarom is het ook volstrekt logisch dat de NGF nauw samenwerkt met Vogelbescherming Nederland. Op 21 mei werd voor de 17de keer vogeltjes geteld, soorten wel te verstaan. Ook op Prise d’eau zijn we er twee keer onder deskundige begeleiding op uit geweest om te ‘birdwatchen’. In totaal werden er 56 soorten gespot. Een van de redenen voor dit grote aantal is het verschil in biotoop tussen de Blaak/Sijsten en de Leij. Het zal duidelijk zijn het getelde aantal is een moment opname. Een aantal soorten zoals de ijsvogel die op de Leij voorkomt werd bijvoorbeeld niet gezien of gehoord en is dus ook niet in de lijst opgenomen.
 
In de winter zijn er op de Blaak en de Sijsten 30 spreeuwenkasten opgehangen. Bijna al deze kasten hebben in het voorjaar bewoners gevonden om te nestelen. Het doel van deze kasten is om de engerlingen van o.a. de rozenkever die zorgen voor een losse grasmat, op een natuurlijke manier te bestrijden.  De spreeuwen eten de engerlingen zonder de grasmat los te hoeven trekken wat kraaien en roeken wel doen.
 
Hieronder de totale lijst. Wij hopen natuurlijk dat dit overzicht voor u aanleiding is om ook eens een blik te werpen op die andere ‘birdies’ op onze baan. Golf en zorg voor de natuur en in het bijzonder vogels horen wat ons betreft bij elkaar. We zijn er van overtuig dat dit tot een verrijking van uw golfplezier kan leiden.
 
Blauwe reiger
Boerenzwaluw
Boomklever
Boomkruiper
Boompieper
Buizerd
Canadese gans
Dodaars
Ekster
Fitis
Gekraagde roodstaart
Gele Kwikstaart
Grasmus
Groene specht
Groenling
Grote bonte specht
Grote Lijster
Heggemus
Holeduif
Houtduif
Huismus
Kauw
Kievit
Kleine mantelmeeuw
Kokmeeuw
Koolmees
Kuifeend
Matkop
Meerkoet
Merel
Nijlgans
Oeverloper
Patrijs
Pimpelmees
Putter
Ringmus
Roodborst
Roodborsttapuit
Scholekster
Spreeuw
Tjiftjaf
Torenvalk
Tuinfluiter
Turkse tortel
Veldleeuwerik
Vink
Vlaamse Gaai
Waterhoen
Wilde eend
Winterkoning
Witgatje
Witte kwikstaart
Wulp
Zanglijster
Zwarte kraai
Zwartkop
totaal: 56
 
Birdwatching day
« Terug