De Blaak & De Sijsten
Baanstatus
Open
Pin positie
5
Winter greens
Zomer greens
Qualifying
De Leij
Baanstatus
Open
Pin positie
5
Winter greens
Zomer greens
Qualifying
Par 3 baan
Baanstatus
Open
Pin positie
0
Winter greens
Zomer greens
Qualifying
> Bekijk volledig rapport
25-06-2019

Vacature Head Professional

Prise d’eau zoekt: Golfschool nieuwe stijl/Head Professional
Prise d’eau Golf (PDE) ligt in Tilburg. Het is een prachtige 27 holes baan, met Par 3, uitgebreide verlichte oefenfaciliteiten en een innovatieve overdekte Driving Range. PDE is een commerciële golfbaan met een actieve vereniging van 1400 leden, 200 Par 3 leden en nog eens 200 registratie leden. Er zijn 300 startende golfspelers per jaar. De vereniging heeft 25 competitie teams, waarvan 5 eerste teams acteren op het hoogste landelijke niveau (dames, heren en senioren).

Een groot aantal greenfee spelers bezoekt onze baan. Al deze golfers ontvangen wij op een zeer laagdrempelige en open manier in ons gezellige clubhuis met horecavoorziening op hoog niveau. 

Op PDE staat het plezier hebben in golf centraal. Voor iedereen is ‘plezier’ iets anders en wij respecteren ieders keuze daarin.  De beste golfspeler worden, je handicap verlagen of een rondje golf spelen zonder je score bij te houden, als het gebeurt met respect voor elkaar en de baan dan juicht PDE het toe. Wij richten ons ook op de nieuwe golfers. Met de overtuiging dat we deze actief moeten bereiken, moeten enthousiasmeren. Door innovatief te zijn en te blijven veranderen, zodat deze nieuwe golfers ook verbonden en geboeid blijven. 

PDE staat ook voor de uitdaging om onze leden te stimuleren les te blijven nemen. PDE zet topsport neer met als basis een doorgroei vanuit een gedegen en breed sport-, jeugd- en familiebeleid. ‘Plezier hebben in golf’ vormt de sleutel tot de opleiding en begeleiding van nieuwe golfers, blijvende interesse en enthousiasme. Daarmee is er behoefte aan verdere ontwikkeling van het golfniveau. Dit alles in een zeer veranderende golfbranche waarin golf zowel sport en als recreatie is. 

Omdat wij ervan overtuigd zijn dat de golfschool de sleutel is tot dit alles, zijn wij op zoek naar:

Een schaap met 5 poten
(Ondernemende Head Professional m/v)

 • De Head Professional (HP) is leider van de Golfschool en het pro-team. De HP heeft zitting in het MT van de golfbaan. Het MT is de samenwerkingspartner voor het bestuur van de vereniging. 
 • De HP draagt bij aan het behalen van de strategische doelstellingen van PDE.
 • De HP draagt binnen het golfschool budget verantwoordelijkheid voor de omzetten en te bereiken doelen (bedrijfsmatig en sportief). De HP stelt hiertoe plannen op en voert deze uit met het pro-team, ondersteunt door de het golfbaanpersoneel en vrijwilligers.
 • De HP heeft een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en weet hiermee goed om te gaan binnen de structuren en verschillende belangen die gelden op een golfbaan.
 • De HP is een coachend leider voor zowel het pro-team als de golfers. De HP weet te inspireren en te verbinden. De HP is een teamplayer bij uitstek. De HP is natuurlijk leider die er niet voor schroomt om leiding te nemen en te geven wanneer nodig.
 • De HP  weet plannen op papier te zetten en heeft de daadkracht om deze plannen ook uit te voeren.
 • De HP is communicatief vaardig, luistert goed en neemt andere meningen en ideeën zo nodig mee in het  beleid. 
 • De HP zet de strategische lijn uit en bewaakt deze op bedrijfsmatig en sportief gebied.
 • De HP is niet alleen onderdeel van het team maar ook een teambuilder, eerlijk, oprecht, positief.
 • De HP stelt een gedetailleerd meerjarenplan op, gebaseerd op een adequate visie, waarin de ontwikkeling van de verschillende doelgroepen wordt weergegeven. 
 • De HP zet de ambitie van de vereniging om in beleid, trainings- en lesprogramma’s. De HP maakt een communicatieplan om deze ambitie onder de (potentiële) leden te laten leven. Daarbij benut de HP sociale media en de PDE website ten volle, met bijvoorbeeld verslagen van successen, instructiefilms en nieuwe initiatieven.
 • De HP is het aanspreekspunt en verantwoordelijk voor alle golfspel-technische zaken, is initiatiefrijk, ondernemend, proactief, communicatief, planmatig en doelgericht en heeft oog voor de diversiteit die in een vereniging heerst.
 • De HP komt tot innovatieve begeleiding met de beschikking over de hoogwaardige en uitgebreide oefenfaciliteiten, een kantoor en de nodige technische hulpmiddelen, waaronder het Toptracer systeem op de volledige Driving Range.
 • De HP moet in staat zijn gedurende het hele jaar de selectieteams (en de individuele spelers ervan) te (laten) begeleiden, te trainen en ook mentaal verder te ontwikkelen.
 • Daarnaast moet er een bloeiend jeugdprogramma worden opgezet, de breedtesport verder worden uitgebouwd EN ligt er een grote nadruk op het ontwikkelen van nieuwe golfers.
 • De lesprogramma’s worden opgesteld door een samen te stellen team van A en B-professionals waar de HP leiding aan geeft.
 • Het huidige (zelfstandige) Pro-team: 1 A- professional, 3 B- professionals en een golf animator (CIOS C / DGTF level3), blijft mogelijk onder leiding van de HP verbonden aan de club. 
De HP is in het bezit van een PGA-A status ofwel Golfprofessional 4 (NGF), heeft tenminste een eigen golfvaardigheidsniveau EGA 3.0. De HP heeft de attitude om specialisten in te huren om met deze samen eventueel ontbrekende competenties in te vullen. De HP is zich bewust van zijn/haar voorbeeldfunctie en wordt geacht door de uitstraling, begeleiding en training de leden van vereniging te binden. 

De Head Pro werkt voor eigen rekening en risico en gaat in eerste instantie een samenwerkingsovereenkomst met PDE aan voor 3 jaar waarvan de proeftijd 1 jaar bedraagt. Er is budget om activiteiten die niet op de mat plaatsvinden (management, planning, overlegstructuren, aansturing en begeleiding team) te financieren.  

Herken jij je in (gedeelten) van het bovenstaande profiel, ben je in staat om de zaken die je niet beheerst binnen je team of aan externen uit te besteden en er wel de leiding over te houden en lijkt de geschetste opdracht jou een enorm mooie uitdaging? Reageer dan naar:

bartje.meijboom@prisedeau-golf.nl 

Download hier de vacature
Vacature Head Professional
« Terug