De Commissie & haar taken

Wat doet de Regel & Handicapcommissie?

De commissie streeft ernaar om zoveel mogelijk leden bekend te maken met de officiële golfregels, etiquette en handicapvoorwaarden. Hiervoor doen wij het volgende:

 • Regelavonden en lesbijeenkomsten organiseren, voor beginnende golfers & competitiespelers
 • Golfregelexamens organiseren voor Hcp 54 (GVB)
 • Fungeren als “handicapautoriteit” voor de spelende leden, dit houd in het registreren, administreren & controleren van handicaps, vaststellen handicaps (berekenen) en aanpassen waar nodig (o.a. jaarlijkse herziening)
 • Als referee optreden bij competitiewedstrijden, strokeplay- en matchplay kampioenschappen en desgevraagd bij regio- en overige belangrijke wedstrijden
 • Vaststellen en publiceren (tijdelijke) plaatselijke regels
 • Contacten onderhouden met andere commissies voor een juiste toepassing van de golfregels
 • Contacten onderhouden met de NGF aangaande regel- en handicap onderwerpen
 • Bijhouden van de regelinformatie op de website
 • Optreden bij geschillen welke ontstaan als gevolg van toepassing van regels en toekennen van handicap. waar nodig na ruggenspraak met de NGF (als overkoepelende Regel & Handicap autoriteit)
 • Streven naar kennisverbreding binnen de commissie door (verder) opleiden van haar leden
 • De leden enthousiasmeren voor het onderhouden van de kennis van de golfregels door het geven van regelavonden. Speciaal voor de wedstrijdteams worden er een of meerdere avonden georganiseerd, zodat ze beter voorbereid de competitie kunnen ingaan
 • Bestuderen van wijzigingen in de golfregels en deze doorgeven aan de leden
 • Controleren van de baaninrichting
 • Bewaken van Qualifying condities van de baan
 • Bepalen van stroke index van de holes (samen met de NGF)
 • Ondersteuning andere commissies & greenkeepers op het gebied van R&H-zaken
 • Baanpresentatie in het baanboekje controleren
 • Communiceren met andere verenigingen over handicaps van leden die van club veranderen
 • Publicaties over regels & handicaps in het clubblad

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close