De baan in 2019 en daarna

De baan in 2019 en daarna

Het afgelopen jaar zijn vooral de aanleg van de amfibieënpoelen met behulp van een mooie subsidie van de provincie Noord-Brabant in het oog gesprongen. Op zes plaatsen in de baan zijn reeds bestaande poelen uitgediept en voorzien van een leemlaag. Rondom deze poelen zijn inheemse plantensoorten aangeplant en wonder boven wonder is veel van deze aanplant aangeslagen. Allen de reeën hebben op een aantal plaatsen aan de jonge aanplant gekrabt en gegeten en plantjes uit de grond getrokken. Allemaal geen ramp. De baan is zeker mooier door geworden. Op diverse fronten heeft de natuurontwikkeling op onze baan de aandacht getrokken. Er verschenen artikelen in de Greenkeeper, Nature Today, de Nieuwsbrief boomkikkers Noord-Brabant en op de Linkedin pagina van de gemeente Tilburg.

We zijn de vrijwilligers van het KNNV ontzettend erkentelijk voor de inventarisatie van de planten die op onze baan voorkomen. In het kader van de GEO certificering van de baan was inventarisatie van vaatplanten een voorwaarde. Meer dan 300 verschillende soorten zijn er geteld dat is ook in vergelijking met andere banen erg veel. Het is de bedoeling om in het voorjaar een excursie over de baan te organiseren onder leiding van het KNNV.

De Groen Werkgroep is verantwoordelijk voor het onderhouden en monitoren van de poelen en de vogelhuisjes. Alle vogelhuisjes (inmiddels meer dan 150 waarvan meer dan 50 spreeuwenkasten) zijn in kaart gebracht en de spreeuwenkasten zijn weer gereed gemaakt voor de volgende bewoners. Er worden op verschillende plekken nog meer mezenkasten opgehangen om daarmee de processierupsen te bestrijden. Komend jaar worden er ook enkele bijenkasten geplaatst onder beheer van de Groen Werkgroep. Daarnaast worden er een aantal vleermuizenkasten opgehangen omdat ook vleermuizen processierupsen eten. De Groen groep kan altijd enthousiaste leden erbij gebruiken. Dus aarzel niet als u belangstelling heeft en meldt u bij Angeline.

Het afgelopen jaar heeft ook in het teken gestaan van het wegwerken van de schade die door de droogte van 2018 was ontstaan. Van dat jaar is geleerd. Eerder beregenen, zorgen dat de vijvers beter gevuld zijn. Dat is vrijwel overal gelukt. De baan heeft zich bijna compleet hersteld van de droogte van 2018 en ziet er fantastisch uit. In sommige plantvakken (waar niet beregend wordt) is de schade echter nog steeds zichtbaar. Op een aantal plaatsen hebben de rododendrons het definitief laten afweten en worden deze winter vervangen. Dat geldt ook voor een groot aantal lariksen, berken en taxussen. Veel rooiwerk voor onze greenkeepers.

Onze greens zijn over het algemeen te nat doordat de doorlaatbaarheid van de toplaag te klein is.  Het gevolg is een grote gevoeligheid voor schimmels. In het verleden mochten schimmels en ziektes met chemische middelen worden bestreden. Dat mag niet meer. En vanaf 1 januari 2020 wordt het regime nog strenger ook voor het bestrijden van onkruid. Extra werk voor onze greenkeepers dus, ook in de zoektocht naar nieuwe en andere methoden voor onkruidbestrijding en het tegengaan van ziektes.

Het verbeteren van de toplaag van de greens is een manier om schimmels minder kans te geven. De doorlaatbaarheid verbeteren is daarvoor cruciaal. In het afgelopen jaar is een proef uitgevoerd op de oefengreen tussen het clubhuis en de driving range, door het boren van diepe gaten en het opvullen hiervan met zand. Ruim 7 kuub zand is in de green verdwenen. De eerste metingen tonen aan dat de doorlaatbaarheid van de green aanzienlijk is verbeterd. De green moet nog twee keer tijdens het groeiseizoen een dergelijke behandeling krijgen. Als deze proef slaagt dan zal er gekeken worden of de greens van de Blaak en de Sijsten ook op deze manier behandeld kunnen worden.

Komende winter wordt er veel gezaagd en geplant in de baan. Op een paar opvallende plekken zal er activiteit zichtbaar zijn zoals de toegang en uitgang van de Sijsten en het pad tussen de parkeerplaats op de Blaak en het clubhuis.

 

Elk competitieteam krijgt het komende jaar een hole toegewezen om in de gaten te houden. De competitieteams gaan het volgende doen:

  • tees op de teebox in de teemarkers gooien
  • plastic en papier (en helaas ook nog steeds peuken) op en rond de betreffende hole verwijderen (dus ook in de plantvakken)
  • krabgaten van konijnen dichtmaken
  • pitchmarks repareren
  • bunkers harken en stenen verwijderen
  • bunkerstandaards aan de instapkant dus de lage kant neerzetten
  • eventuele hindernispaaltjes rechtzetten
  • kapotte zaken (ballenwassers, teemakers, vuilnisbakken etc.) melden aan Jeroen Vingerhoets prisedeau@deenkgroenengolf.nl

Een geweldig initiatief van het bestuur dat ervoor gaat zorgen dat onze baan er in 2020 nog mooier uit gaat zien. We hopen dat het u ook inspireert om uw steentje bij te dragen.

Huib Braamse

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close