Nieuws vereniging

Nieuwe “Oude” Regels

Reminder nieuwe golfregels (2019)

In het artikel ‘Wedstrijden duren zó lang’ geven wij aan dat wij uitgebreider op de nieuwe regels terug komen. Golfegels zijn belangrijk. Het zorgt er voor dat wedstrijden op een eerlijke manier gespeeld kunnen worden. Als spelers de regels niet volgen is het speelveld niet voor iedereen gelijk en krijgen de overtreders oneigenlijk voordeel. Golf is een bijzondere sport in de zin dat iedereen zijn eigen scheidsrechter is. Spelers worden daarom  gevraagd te spelen “In the spirit of the game”. Dit betekent onder andere, zoals in R1.2 toegelicht wordt, dat van spelers verwacht wordt dat zij integer handelen door de regels te volgen, alle straffen toe te passen en in alle opzichten eerlijk zijn. Dit is één van de belangrijkste pijlers van het golfspel. Spelers die bewust regels overtreden zijn niet integer en worden dus gediskwalificeerd (R1.3b).

We hebben hier 20 belangrijke op een rij gezet, inclusief de regelnummers zodat je de details kunt nalezen.

Golfregels op de green

 • Bij een putt vanaf de green mag de vlag onbewaakt in de hole blijven. Er volgt geen straf als de bal de vlaggenstok raakt. (R13.2a)
 • Een bal die klem zit tussen de vlaggenstok en de rand van de hole, is uitgeholed als enig deel van de bal zich onder het oppervlak van de green bevindt. (R13.2c)
 • Er is geen straf als je de bal of marker op de green per ongeluk beweegt. Je moet de bal of marker terugplaatsen. (R13.1d(1))
 • Beweegt de bal op de green uit zichzelf (bijvoorbeeld door wind of zwaartekracht) en heb je deze daarvoor nog niet gemarkeerd, opgenomen en teruggeplaatst, dan moet je hem spelen zoals deze ligt nadat hij is uitgerold. Maar als de bal beweegt nadat hij is gemarkeerd, opgenomen en teruggeplaatst, moet je hem terugplaatsen op de plek waar deze lag voordat hij ging rollen. (R13.1d(2))
 • Je mag op je speellijn op de green bijna alle mogelijke schade herstellen. (R13.1c)

Golfregels bij zoeken

 • Er is geen straf als je je bal beweegt bij het zoeken of identificeren. Je moet de bal terugplaatsen en de situatie zo goed mogelijk herstellen. (R7.4)
 • Je hoeft niet te melden dat je de bal gaat opnemen om deze te identificeren. Je moet de bal wel markeren. (R7.3)
 • Je mag maximaal 3 minuten zoeken naar je bal. Bij meer dan 3 minuten zoeken moet de bal als verloren worden beschouwd en speel je verder met je provisionele bal. Indien je geen provisionele bal hebt gespeeld moet je terug naar de plaats vanwaar je je verloren bal hebt gespeeld, met bijtelling van één strafslag. (Definitie Verloren, R18.2 en R18.3c)

Golfregels bij bal in beweging

 • Er is geen straf als je bal per ongeluk jezelf of je uitrusting raakt. (R11.1)
 • Er is geen straf bij een double hit (als je de bal per ongeluk twee keer of vaker raakt). Speel de bal hierna zoals die ligt. (R10.1a)

Golfregels bij droppen

 • Droppen moet vanaf kniehoogte (de hoogte van je knie als je rechtop staat) en niet hoger of lager. (R14.3b)
 • Afhankelijk van de regel is een dropzone (waar je moet droppen) één of twee stoklengtes groot. (Zie bij de individuele regels)
 • De dropzone mag je meten met de langste club in je tas, maar niet met je putter. (Definitie clublengte)
 • Bij het droppen moet de bal in de dropzone landen en tot stilstand komen (R14.3c).
 • Als je de bal opneemt om te droppen, mag je een andere bal uit je tas pakken (R14.3a). Als een bal moet worden teruggeplaatst moet dat, enkele uitzonderingen daargelaten, de oorspronkelijke bal zijn (R14.2a).

Golfregels bij hindernissen

 • In een hindernis (rode of gele palen) mag je zonder straf het water of de grond aanraken (grounden) (R17.1b). Je mag ook losse natuurlijke voorwerpen verwijderen (blaadjes, takjes) (15.1a) en een oefenswing maken (R5.5a).
  Wanneer je bal in een hindernis ligt mag je geen relief nemen voor een abnormale baanomstandigheden (waaronder een vast obstakel)  of een ingebedde bal. Ook mag je je bal niet onspeelbaar verklaren. (R17.3)

Golfregels bij bunkers

 • In een bunker mag je losse natuurlijke voorwerpen verwijderen (R12.2a). Je mag het zand in de bunker niet ‘testen’en je mag het zand niet vlak voor of achter je bal aanraken, ook niet in de backswing van je slag of bij een oefenswing. Wel natuurlijk bij het slaan van de bal zelf in de downswing. (R12.2b)
 • Bij een lastige positie in een bunker is er een extra optie: de bal onspeelbaar verklaren en met twee strafslagen droppen buiten de bunker in een rechte lijn naar achteren. (R19.3b).

Golfregels bij bal ingebed

 • Je mag de bal zonder straf droppen als hij is ingebed in het algemene gebied. (behalve als hij is ingebed in zand in een gedeelte van het algemene gebied waar het gras niet op fairwayhoogte of korter is gemaaid) (R16.3a).

 

(Bron: golf.nl)

Met sportieve golfgroet,

de Wedstrijdcommissie en Regel & Handicap Commissie

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close