De baan na de openstelling op 11 mei

De baan is open en daar is iedereen ontzettend blij mee. We willen al onze leden dan ook graag bedanken voor het getoonde geduld. De baan ligt er mooi bij maar er zijn ondanks het feit dat er de afgelopen twee maanden niet is gespeeld toch wel een paar dingen die opvallen. Het is goed om daar een toelichting op te geven. We hebben de hoofd greenkeeper Jeroen Vingerhoets gevraagd om die toelichting te geven.

Wat is er gebeurd met het onderhoud nadat de baan op 16 maart werd gesloten ?

Jeroen: Nadat de baan werd gesloten is er in overleg met de BV is besloten om het groot baanonderhoud, dat eens in de zoveel jaar dient plaats te vinden, naar voren te halen zodat als er weer gegolfd zou kunnen worden de golfers er minder last van zouden hebben. Alle greens hebben een groot onderhoudsbeurt met dikke holle pennen gekregen (de sporen hiervan zijn nog te zien). Daarna is er per green ongeveer 1,5 m3 zand op de greens gebracht om te zorgen voor een betere toplaag met een betere vocht doorlaatbaarheid. Natte greens zijn de oorzaak van ziektes en schimmels en dat geeft plekken waar het gras dood gaat. Voor de golfer herkenbaar als bruine plekken op de greens.

De oefengreen bij de driving range is voor de tweede keer met diepe pennen bewerkt waarna er 7 m3 droog zand in de gaten is gebracht. Dit is een proef voor verbetering van toplaag van de greens. Op veel plaatsen is er nieuwe beplanting neergezet deels als onderdeel van het poelen project en deels (hole 5 van de Leij) ter vervanging de gekapte populieren. En op nogal wat plaatsen door de baan is een bloemen mengsel gezaaid met als doel om vogels en bijen en bijvoorbeeld sluipwespen aan te trekken om daarmee op een natuurlijke manier de processierupsen te bestrijden. De baan wordt er bovendien aantrekkelijker van, zegt Jeroen

Op een aantal plaatsen op de Leij zijn de bunkerranden afgevlakt om het afbrokkelen te stoppen. We hebben ook op een aantal plaatsen in de baan de beregeningsinstallatie uitgebreid en op andere plaatsen hebben we de drainage verbeterd zoals voor de green van hole 3 van de Leij en voorop bij de green van hole 7 van de Sijsten. In sommige bunkers hebben we infiltratie koffers ingegraven voor de afvoer van overtollig water.

Wat hebben jullie daarna gedaan toen die klussen na twee weken zo’n beetje klaar waren?

Jeroen: Toen duidelijk werd dat het nog wel een hele tijd zou duren voordat de baan weer open zou gaan, is er gekeken naar mogelijkheden om op de kosten van het onderhoud van de baan te bezuinigen. De onderhoudskosten zijn een van de grootste kostenposten van de BV. Vanaf dat moment is de greenkeepers bezetting teruggebracht naar 2,5 personen terwijl er normaal begin april 7 greenkeepers zouden werken.

We zijn natuurlijk blijven maaien maar in een lagere frequentie. Normaal maaien we in deze periode van het jaar de greens elke dag en nu hebben we maar twee a drie keer per week gemaaid. Dat kan alleen maar als er niet wordt bemest want anders groeit het gras veel te hard en moet er veel vaker gemaaid worden. Ook hebben we alle nieuwe aanplant en bloemenmengselvakken 2 keer per week water moeten geven door de langdurige droge periode. En ook dat kost veel tijd.

Vanaf 6 mei, toen duidelijk werd dat de baan op 11 mei weer open zou gaan zijn we weer gestart met het normale regime voor de greens: dagelijks maaien, in maaihoogte zakken, regelmatig bemesten, verticaal maaien, rollen etc. In de korte periode tussen 6 mei en 11 mei was het niet mogelijk om de greens op top niveau te brengen. Dat gaat nog wel een goeie week duren. Alle greens zijn eind april/begin mei doorgezaaid en ook het effect daarvoor gaan we nu pas zien.

Wat ons ook parten speelt, zeg Jeroen is de droogte. Tijdens de sluitingsperiode van de baan is er dagelijks beregend maar het effect van beregening op de groei is veel kleiner dan wanneer het met enige regelmaat regent.
Met de beschikbare capaciteit van het beregeningssysteem en het beschikbare beregeningswater is het heel moeilijk om de baan mooi groen te houden en te laten groeien. Bovendien zijn er op de fairways plaatsen die we
met de beregeningsinstallatie niet of onvoldoende kunnen bereiken. Op sommige hobbels in de fairway zien we nu gele plekken. Het is ook belachelijk droog. De droogste april sinds tijden.
Droogte is ook een stimulans voor de groei van het verkeerde gras op de greens nl. straatgras en dat staat in deze tijd van het jaar volop te bloeien. Ook dat betekent trage rol op de bal en dus kwaliteitsverlies.
Ik wil van de gelegenheid toch nog wel even gebruik maken om iedereen te bedanken die vooral de afgelopen week bezig is geweest om samen met ons de baan speelklaar te maken. Om maar eens wat te noemen: de plantvakken zijn geschoffeld en onkruid is verwijderd, de DR is met de hoge drukspuit schoon gespoten, de routing in de baan is aangepast, de schuilhutjes zijn geschilderd, alle bunkers van de par 3 baan geharkt, enz., enz. Marshals, receptie medewerkers, de Groen Werkgroep, de secretaresses van de vereniging, professionals, huismeester en MT, werkelijk iedereen heeft met veel enthousiasme gewerkt om de baan open te krijgen. Fantastisch!

Wat zijn jouw verwachtingen voor de kwaliteit van de baan op de korte termijn?

Jeroen: Ik verwacht dat door het bemesten, het dagelijks maaien, het verticaal maaien dat deze week (12 en 13 mei) is gebeurd, het rollen en de speeldruk (want ook dat heeft een positief effect op de kwaliteit) en het dressen dat we binnenkort gaan doen, de greens er over een ruime week weer knap bij zullen liggen. Maar ik hoop vooral dat het gaat regenen want dat is de beste ‘behandeling’ die de greens en de fairways kunnen krijgen.

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close