Vacature bestuur

VACATURE BESTUURSFUNCTIE VERENIGING PRISE D’EAU

Het bestuur van Vereniging Prise d’Eau maakt bekend dat er per april 2021 een vacature zal ontstaan in ons verenigingsbestuur. Daarbij spreekt het bestuur nadrukkelijk de wens uit dat deze functie vervuld gaat worden door een verenigingslid in een wat relatief jongere leeftijdscategorie (30-50 jaar).

Het bestuur vindt het belangrijk dat het nieuwe bestuurslid affiniteit heeft met het grote segment van onze leden dat de golfsport als een recreatieve bezigheid ziet en minder intensief beoefent dan de wedstrijdgolfers. Ook achten we het van belang dat de kandidaat (m/v) veel aandacht schenkt aan de nieuwe leden van onze vereniging. We hebben deze nadrukkelijke wens omdat het te benoemen bestuurslid bij een passend profiel de portefeuille zal beheren van bovengenoemde doelgroepen.

Het bestuur zal met de geschikte kandidaten de eerste gesprekken voeren en zal daarna een kandidaat aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) voordragen, uiteraard met een positief advies aan de aanwezige leden. Dit zal, als de omstandigheden dit dan toelaten, tijdens de in april 2021 te houden ALV geschieden. Bij die gelegenheid zal de ALV zich bij stemming mogen uitspreken over de benoeming van dit beoogd bestuurslid. Deze gehele procedure zal uiteraard een vertrouwelijk karakter hebben.

Het bestuur verwacht dat er voldoende leden zijn die enthousiast zijn over Vereniging Prise d’Eau, zich ook aangetrokken voelen tot de toekomstplannen van de Vereniging (zie ons Meerjarenplan) en bereid zijn om hier een bijdrage aan te leveren door zitting te nemen in het huidige enthousiaste bestuur, dat veel waarde hecht aan een harmonieuze samenwerking. Geïnteresseerden worden verzocht hun kandidatuur uiterlijk voor 1 november 2020 bij de secretaris kenbaar te maken.

Marc Punt, Secretaris

marc@ttpexpertise.nl

Tel: 06 224 77 995

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close