Prijsvraag

Een regelvraag voor de eer & ballen!

Test je regelkennis

Regelmatig publiceren wij op deze pagina een nieuwe prijsvraag over de regels. Daarmee willen we je stimuleren om eens een keer in het regelboekje te duiken of met je vrienden en kennissen over de regels te discussiëren.  Schroom niet om het regelboekje of de R&A-regelapp te gebruiken.

De winnaar van de prijsvraag krijgt een sleeve Prise d’Eau golfballen. Bij meerdere goede ingezonden antwoorden wordt er geloot. Zodra de prijsvraag gesloten is, worden het antwoord en de prijswinnaar op deze pagina gepubliceerd. Succes!

Gebruik het vak “Toelichting” op het antwoordformulier om de antwoorden toe te beargumenteren (invullen in de tabel werkt helaas niet). Wanneer je antwoorden op de individuele stappen beargumenteerd, maak je meer kans om te winnen. Bij meerdere goede antwoorden kijken we namelijk eerst naar deze toelichting! Daarna gaan we loten onder de overgebleven goede antwoorden.

Regelvraag #

Op dit moment is er géén nieuwe vraag beschikbaar.

Antwoordformulier #

Mogelijke keuzes:

Antwoord A
Antwoord B
Antwoord C
Antwoord D

Regelvraag 1 - 2020, het antwoord

Beantwoord onderstaande meerkeuzenvragen. Tel het aantal punten van de juiste antwoorden bij elkaar, bereken het totaal en geef dit als eindantwoord. Beargumenteer in het vak “Toelichting” op het antwoordformulier voor elke vraag het antwoord en welke regel(s) van toepassing zijn. Er zijn bonuspunten als je ook het subnummer vermeldt.

Spelsituatie 1
Afbeelding vraag 1

Je slaat je bal tegen een boom. De bal kaatst terug tegen je eigen golftas. Wat moet er gebeuren met je bal?

 • A: Bal spelen zoals hij ligt (1 punt)
 • B: Bal terugplaatsen waar hij lag voor je hem sloeg en opnieuw spelen (2 punten)
 • C: Bal droppen waar hij lag voor je hem sloeg en opnieuw spelen (3 punten)

Toelichting.
De tas van de speler is een invloed van buitenaf (zie definitie). Volgens R 11.1 moet een bal die per ongeluk een invloed van buitenaf raakt gespeeld worden zoals deze ligt. De speler krijgt géén strafslagen.

Spelsituatie 2
Afbeelding vraag 1

Je bal ligt in een plas water op de fairway. Wat is het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering?

 • A: Punt A (1 punt)
 • B: Punt B (2 punten)
 • C: Punt C (3 punten)
 • D: Punt D (4 punten)

Toelichting.
Het dichtsbijzijnde punt zonder belemmering is het punt dat het dichtst bij de oorspronkelijke plek is, maar niet dichter bij de hole, waar de te ontwijken belemmering niet meer bestaat (zie definitie). Uit de tekening blijkt dat dit punt B is.

Spelsituatie 3
Afbeelding vraag 1

Je bal ligt op de green. Je medespeelster trapt per ongeluk tegen je bal, die daardoor verrolt. Welke straf krijgt de medespeelster?

 • A: Geen straf (1 punt)
 • B: 1 strafslag (2 punten)
 • C: 2 strafslagen (3 punten)

Toelichting.
Een medespeelster (het gaat hier dus om strokeplay anders zou het een partner of een tegenstandster zijn) is een invloed van buitenaf. Daarom is regel 9.6 van toepassing. Volgens deze regel volgt er geen straf en moet de bal worden teruggeplaatst.

Spelsituatie 4
Afbeelding vraag 4

Je slaat een bal vanuit de bunker de green op. Vervolgens zie je dat je de verkeerde bal hebt geslagen. Wat moet je doen?

 • A: 1 strafslag tellen en doorspelen (1 punt)
 • B: 2 strafslagen tellen en doorspelen (2 punten)
 • C: 1 strafslag tellen en je eigen bal slaan (3 punten)
 • D: 2 strafslagen tellen en je eigen bal slaan (4 punten)

Toelichting.
Als een speler een slag doet met een verkeerde bal telt de slag niet en moet de speler de fout herstellen door de juiste bal te spelen. De speler krijgt hiervoor de algemene straf (= 2 strafslagen in strokeplay of het verlies van de hole in matchplay).

Totaalscore:
Als alle punten bij elkaar geteld worden komt het totaal op 8 punten. Anwoord B is dus het juiste antwoord.

Prijswinnaar regelvraag december 2019/januari 2020

Van de 7 inzenders waren er 5 met het juiste aantal slagen. Er waren echter maar 2 inzenders met de juiste argumentatie. De meest gemaakte vergissing is dat er ten onrechte 2 strafslagen voor het spelen van de verkeerde plaats werden gegeven en geen strafslagen voor het raken van de vlaggenstok. De winnaar is bepaald door loting en de gelukkige is Anita Suijkerbuijk.

De winnaar mag de sleeve ballen bij de receptie komen afhalen.

Regelvraag december 2019 / januari 2020 - het antwoord!

Jan en Katrijn doen mee aan een strokeplay wedstrijd en spelen hole 4 van Leij. Jan komt deze keer de hole probleemloos door met een score van 3 slagen. Voor Katrijn gaat het wat moeizamer. Hieronder haar relaas. Tel met Katrijn mee om te zien met hoeveel slagen zij van deze hole afkomt. Geef in het vak “Toelichting” aan hoeveel slagen Katrijn in elke stap heeft gedaan, hoeveel strafslagen zij krijgt en welke regel(s) van toepassing zijn. Er zijn bonuspunten als je ook het subnummer vermeldt.
 
# Beschrijving Slagen Straf- slagen Toelichting & Regelnummer(s)
1 Katrijn slaat haar afslag met een houten 3 links in de hindernis (de Leij, gemarkeerd met rode paaltjes). Zij besluit om de hindernis zijwaarts te ontwijken. 1 1 Katrijn slaat bal in de hindernis. Zij mag gebruik maken van de droppingzone (zie plaatselijke regels) maar besluit om zijwaarts te ontwijken met 1 strafslag (R17.1).
2 Zij bepaalt de plaats waar de bal het laatst de grens van de hindernis heeft gekruist en gebruikt een ijzer 7 om de dropzone (2 clublengtes) uit zetten. Vervolgens dropt zij een bal op correcte wijze die echter 5 cm buiten het door gemarkeerde gebied tot stilstand komt maar niet dichter bij de hole. Zij besluit toch de bal te spelen en slaat deze vervolgens in de bunker rechts van de green. 1 De bal rolt 5 cm buiten het gebied dat zij met haar ijzer 7 heeft uitgezet. Volgens de regels wordt de afmeting van de dropzone bepaald door de langste club in haar tas (meestal de driver maar als ze die niet bij zich heeft dan heeft ze in ieder geval een houten drie. Dus ondanks die 5 cm ligt zij in ieder geval nog binnen de dropzone (R14.3 en definities clublengte en dropzone).
3 Bij de bunker aangekomen blijkt de bal onspeelbaar. Zij wil geen andere optie toepassen dan de bal buiten de bunker, recht naar achteren te droppen op de lijn van de vlag en waar de bal lag. Katrijn slaat de bal met een fraaie boog op de green. 1 2 Bij een onspeelbare bal in de bunker kan met een strafslag gebruik gemaakt worden van een aantal ontwijkopties waarbij de bal in de bunker gedropt wordt. Katrijn mag ook in een rechte lijn met de vlag naar achteren buiten de bunker droppen maar krijgt dan wel 2 strafslagen. (R19.3).
4 Als Katrijn klaar staat om te putten ziet zij dat Jan vlak naast de vlag staat maar zij besluit hem daar niet weg te sturen. Zij putt en holed de bal in één keer uit waarbij de bal de vlaggenstok raakt. 1 2 Katrijn mag besluiten de vlag in de hole te laten staan. Als zij dan de vlaggenstok raakt is dat geen probleem. Maar omdat Jan heel dicht bij de vlag staat wordt hij geacht de vlag te bewaken. Door hem niet weg te sturen stemt Katrijn daarmee in. Echter, bij een bewaakte vlag mag de vlaggenstok niet geraakt worden en krijgt Katrijn 2 strafslagen wanneer dat toch gebeurt. (R13.2b).
SubTotalen 4 5
Totaal 9
 
Juiste antwoord:
a Eerste keuze: 6 slagen
b Tweede keuze: 7 slagen
c Derde keuze: 8 slagen
d Vierde keuze: 9 slagen

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close