Extra zorg voor de baan in de wintermaanden

Ook al lijkt de temperatuur nog zomers, de winterperiode komt er aan. Het gras groeit niet of nauwelijks meer en herstelt veel moeizamer van beschadigingen. Daarom vragen we hier om extra aandacht voor onze baan.

De baan heeft de afgelopen periode door droogte en door een niet werkende beregeningsinstallatie erg te lijden gehad. Het resultaat hiervan is kale plekken op de fairways en op andere kort gemaaide delen van de baan. Om verdere schade te voorkomen en toekomstig herstel te bespoedigen worden spelers verzocht om de mogelijkheden in de regels en (tijdelijke) plaatselijke regels te benutten om de baan te ontzien.

Daarnaast wordt iedereen dringend gevraagd om schade te herstellen door pitchmarks te repareren en divots terug te leggen en om met trolleys en buggies de kwetsbare delen van de baan te mijden.

Plaatsen
Een bal geslagen vanaf een kale plek levert veel meer schade op aan de baan dan een bal geslagen op een met gras begroeid deel van de baan. In het eerste geval levert de divot op dat deel van de baan een onherstelbare plek op, omdat de kale plek nog dieper wordt gemaakt en alle wortels en eventueel graszaad daar verdwijnen. Een divot op een gras deel herstelt veel gemakkelijker omdat niet alle wortels verdwijnen als spelers hun plag terugplaatsen.

Daarom is er vanaf 1 november een tijdelijke plaatselijke regel van toepassing die het toestaat de bal te plaatsen op de kort gemaaide delen van de baan en we adviseren om dat ook te doen. Onder die plaatselijke regel mag je een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, zonder straf opnemen, schoonmaken en plaatsen. In dat geval moet je de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. Je mag de bal éénmaal plaatsen en nadat de bal is geplaatst is deze in het spel. “Kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan gemaaid op fairwayhoogte of lager.

Zie de volledige tekst van deze tijdelijke plaatselijke regel op de website.

Repareren van pitchmarks op de green
De greens zijn natter en dat geeft grotere pitchmarks. Het direct repareren van een pitchmark zorgt ervoor dat de green snel kan herstellen en maakt de kans op schimmels (dollar spot of fusarium) en de groei van straatgras op de greens aanzienlijk kleiner. Een binnen 15 minuten op de juiste manier gerepareerde pitchmark is na 24 uur geheel hersteld. Het herstel van een slecht of niet gerepareerde pitchmark duurt 3 tot 4 weken.

Hetzelfde geldt voor divots. Een teruggelegde en goed aangedrukte divot groeit binnen een paar dagen weer aan. Als divots niet teruggelegd worden blijven er oneffenheden achter waar ballen in terecht kunnen komen en duurt herstel vaak maanden.

Hoe doe je dat (het repareren van een pitchmark of een divot)? Het onderstaande filmpje laat dit zien:


Niet met trolleys/buggies rijden tussen de green en de bunker of op de voorgreen
Op een aantal holes (bijvoorbeeld Leij 1, Leij 3, Sijsten 3 en Sijsten 4) wordt regelmatig met trolleys gereden tussen de green en de greenside bunker. De randen van de bunker zijn steil en daardoor kwetsbaar en het veroorzaakt sporen in het kort gemaaide gras. Dat is niet goed voor de baan en vervelend voor medespelers die van daaruit bijvoorbeeld willen putten. Vermijd daarom met de trolley/buggy alle kort gemaaide plekken op en rond de green.

Altijd aan de lage kant van de bunker in of uit stappen
De hoge randen van de bunkers zijn erg kwetsbaar. Uit of in de bunker stappen vanaf de hoge kant zorgt ervoor dat de bunkerranden instorten en leidt tot veel reparaties zoals nu op Blaak hole 9 en Sijsten hole 8.

Tijdelijk water
Er is sprake van tijdelijk water als het water rond je schoenen omhoogkomt bij het innemen van je stand. Het vermijden van het slaan uit tijdelijk water spaart de baan aanzienlijk.

De regel voor tijdelijk water (R16.1) geldt het hele seizoen maar na de zomer hebben we er vaker mee te maken. Als je bal in een plas ligt of je voeten staan in een plas als je moet slaan, dan mag je de bal oppakken. Bepaal het nearest point of relief (niet het nicest) en drop daar een bal binnen één stoklengte, niet dichter bij de vlag. Je mag je bal schoonmaken voordat je dropt.  Je krijgt niet alleen een vrije drop bij tijdelijk water op de fairway maar ook in de rough, op de green en in een bunker.

Als je tijdelijk water in een bunker ontwijkt, moet je in de bunker droppen. Buiten de bunker droppen mag ook, maar dat kost dan wel een strafslag. Je moet dan droppen in een rechte lijn naar achteren tussen de vlag en de plaats waar de bal oorspronkelijk lag (R16.1c).

Tijdelijk water op de green mag je ook ontwijken (R16.1d). Ligt je bal op de green en bevindt het tijdelijk water zich op je puttinglijn, dan is er ook sprake van belemmering. Bij het ontwijken van tijdelijk water op de green moet je het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering bepalen: het dichtstbijzijnde punt niet dichter bij de vlag waar je niet gehinderd wordt door het water. Vervolgens moet je de bal op dat punt plaatsen. Het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering kan ook buiten de green liggen. Ook dan moet je de bal plaatsen.

Ingebedde bal
Als de baan nat is komt het nogal eens voor dat een bal in de grond vast komt te zitten in zijn eigen pitchmark. Zo’n bal mag door de speler worden opgenomen, schoongemaakt en binnen een clublengte worden gedropt, niet dichter bij de vlag. Dit mag in het hele algemene gebied, dus ook buiten de fairway (tenzij dit door een plaatselijke regel verboden wordt), maar nooit in een bunker of hindernis (R16.3).

Wintergreens
Allereerst de wintergreens zijn al geprepareerd voor de winterperiode en zijn als ze niet worden gebruikt mag er vanaf deze plaats niet worden gespeeld. Bij ons op de baan bestaat er namelijk een plaatselijke regel die je verplicht de wintergreens (genoemd “tijdelijke greens”) als verkeerde greens te ontwijken wanneer deze gemarkeerd zijn met een witte lijn.
Als er veel wintergreens zijn dan is een baan niet qualifying. Je kunt met wintergreens wel vriendschappelijke ronden spelen maar geen ronden die meetellen voor je handicap. De baan kan overigens nog wel qualifying zijn als er slechts één wintergreen is per negen holes en de lengte van de baan niet meer dan 50 m over 9 holes verschilt met normaal (of 100 m over 18 holes).

Het volgende filmpje laat zien waarom er soms wintergreens zijn.

Wat als er wintergreens zijn en je bal rolt per ongeluk op een ‘zomergreen’ die op dat moment niet gebruikt worden? Dan mag je niet spelen vanaf die zomergreen. Je bal ligt op een verkeerde green zoals het in de regels heet (R13.1f). Je moet het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering bepalen, waar je bal niet meer op de verkeerde green is maar je voeten ook niet. Hier moet je droppen binnen een stoklengte niet dichter bij de vlag, zonder strafslag.

IJs, hagel en sneeuw
Wat je mag doen bij winterse neerslag is in de gewone regels beschreven. Sneeuw, ijs en hagel zijn losse natuurlijke voorwerpen óf (mits het op de grond ligt) tijdelijk water, naar eigen keuze.

  • Als de hele baan bedekt is, kun je sneeuw het beste beschouwen als los natuurlijk voorwerp: je mag wat sneeuw rondom je bal wegnemen zolang je de bal wanneer deze buiten de green ligt, niet beweegt (R15.1).
  • Als de baan overwegend groen is en je bal ligt op een klein stukje sneeuw, dan kun je dat het beste behandelen als tijdelijk water: ontwijken en droppen op gras (R16.1).
  • Losse natuurlijke voorwerpen op de green (en op de hele baan) mag je wegvegen, dat geldt dus ook voor hagel.
  • Je mag uiteraard ook niets doen en de bal gewoon spelen zoals die ligt.

Rijp en dauw
Rijp en dauw zijn geen losse natuurlijk voorwerpen (het kleeft aan het gras) en zijn ook geen tijdelijk water. Je mag rijp of dauw daarom niet wegvegen op de green.

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close