Hedwig Wassing nieuwe directeur van Prise d’Eau Golfbaan B.V.

De Raad van Commissarissen van Prise d’Eau Golfbaan B.V. maakt bekend dat zij de heer Hedwig Wassing uit Tilburg heeft voorgedragen voor benoeming tot nieuwe directeur en statutair bestuurder van Prise d’Eau Golfbaan B.V. met ingang van 1 februari 2020. De directie van Golfpark Prise d’Eau B.V. heeft besloten dit voorstel tot benoeming te zullen bekrachtigen. De heer Wassing zal worden ingehuurd via diens eigen onderneming Annacom B.V., waarmee inmiddels een samenwerkingsovereenkomst is gesloten.

Na aankondiging door mevrouw Bartje Meijboom van haar vertrek, directeur tot 1 januari 2020, is door de Raad van Commissarissen van Prise d’Eau Golfbaan B.V., de directie van Golfpark Prise d’Eau B.V. en het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Golfpark Prise d’Eau gezamenlijk een wervings- en selectieprocedure opgestart en doorlopen voor het vinden van een nieuwe directeur voor Prise d’Eau Golfbaan B.V. Met diverse kandidaten zijn gesprekken gevoerd, en voornamelijk vanwege zijn grote ervaring als leidinggevende in de internationale reis- en gastvrijheidsindustrie is met de heer Wassing overeenstemming bereikt over zijn invulling van de vacature. Belangrijke speerpunten van het beleid van het golfcomplex van Prise d’Eau voor de korte termijn zullen daarbij onder meer zijn het verder verstevigen en uitbouwen van de commerciële basis, het inrichten van een vernieuwde Golf Academy, en het continueren en verbeteren van de goede samenwerking met strategische partners als de Golfvereniging Prise d’Eau, de Business Club en de Par-3 Club, de Bonheur Horeca Groep, de Enk Groen & Golf (baanonderhoud) en Jumbo Golf (golfshop). Daarnaast zal de ervaring en de senioriteit van de heer Wassing met name worden benut ten behoeve van het bewerkstelligen van verdere persoonlijke ontwikkeling en doorgroei van het personeel van Prise d’Eau met het oog op de toekomst.

In de bijlage die dit bericht vergezeld, stelt de heer Wassing zich persoonlijk nader aan u voor.
Wij wensen Hedwig veel succes in zijn nieuwe functie.

Met de benoeming van de heer Wassing tot statutair bestuurder zal het management team van Prise d’Eau Golfbaan B.V. met ingang van 1 februari 2020 bestaan uit de heer Wassing (algemeen directeur), de heer Emilio Dellanzo (hoofd-golfprofessional) en de heer Johan Laurijssen (operatie en administratie). Mevrouw Patty Smit heeft recent te kennen gegeven Prise d’Eau te zullen gaan verlaten per 1 maart 2020. Zij is sinds eind 2018 bij Prise d’Eau in dienst als commercieel manager en heeft zich, naast het uitvoeren van commercieel beleid, met name ook ingezet ten behoeve van de Golfvereniging en de Business Club. Wij danken Patty van harte voor haar inzet en wensen haar succes toe in haar verdere loopbaan.

Raad van Commissarissen Prise d’Eau Golfbaan B.V. en Directie Golfpark Prise d’Eau B.V.

Tilburg, 27 januari 2020

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen via Prise d’Eau met de Raad van Commissarissen.

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close